تبلیغات
I miss you...Ring my bell, ring my bellS.....Inside Your LoveI miss you...Ring my bell, ring my bellS.....Inside Your Loveســـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلآمـــــــ

    خــــوش اومــــدیـــد

مط ـآلبـــ اینجـ ـآ درهمـه ... بستـگی به فازم داره 

هـر چندتـآ نظـر بذاریـن تـو وبـلآگـم جبـرـآن میشـ ه ゜*シンプル/かわいい*゜ のデコメ絵文字

     اینجـ ـا قانـ ـون خاصـی نداره ... راحت بـاشیـن .  

 فقط یه چیز دیگه : پروفایـــــــــــــ♥ــــــــــلم فعالـه :)

اینجـــآفقط یه وبــــ نیس یه دنیاستـــ واسه یه دختر خاصـــ♥ـــ

بلندوگو تونو روشن کنین بزارنـــــ♥ــــــ آخر

♥ جمعه 29 آبان 1394 ساعت 04:35 ب.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()

   ♫♫♫
 

 حرᓅ نزבم، امیـבتو نڪًـشتҐ
 هــیـــــش، ωـاڪًـت، ᓅـرو نڪًـלּ از پشتҐ
 نهـ نمیشهـ تو ڪًـهـ مثهـ اونا نیـωـتے
 صاـᓅ نرو روبروے اشارهـ ے انگشتҐ
 ᓅــבاے ωـرت اگهـ برگا میریزهـ
 گلҐ ایלּ ᓅـصلهـ בـωـتهـ ما نے ڪًـهـ
 هــرچے ڪًـهـ בاریҐ آرزوے بـᓆـیـω
 گرچهـ ڪًـهـ واـωـهـ ے ما ωـهــҐ ڪًـوچیڪًـهـ 

وᓆـتے چشماҐ خاڪًــωـترے בیـב
 ᓅـهــمیـבҐ مراҐ از وابـωـتگے نے
 ᓅـهــمیـבҐ عزیزامو בوωـت בارҐ
 ᓅـهــمیـבҐ بهـ جز ایלּ خاڪً بِـωـترے نے


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRimM6S7V85sqzVGztzHKe9w2f4iTx-4gM7z8JeGrTAMWqTeKNR

 بر باـב رᓅـتهــ، هــرروز هـــᓅـتهـ
 ایלּ روزا ایלּ حـωـҐ از توҐ رᓅـتهـ
 چنتایے בلو گرҐ ڪًـرבҐ اما
 ایלּ زمـωـتوלּ هــرروز برᓅـهـ
 اَهــ…
 
   ♫♫♫
 
 هــموלּ شهــر شلوغ
 هــے ..
 امروز تو مלּ ωـاڪًـتهـ
 زماלּ محو عبور
 حیـᓅ ..
 اما با مלּ ثابتهـ
 بازҐ صاعـᓆـهـ
 בلِ آـωـمونو ڪًـَنـב
 بوے خاڪً و نم..
 اینҐ جالبهـ  
 ωـاعت هـــᓅـت صبح ، تـᓅ


 

ڪًـار ماهــا בیگهـ از پنج گذشت

 

منو بشناـω از ωـرگذشت
 گذشتҐ مלּ از ωـرِ گذشت


 یهـ وجب בو وجب آب..
 ᓅـرᓆـے نـבارهـ از ωـر گذشت


 یهـ نـᓅـر ڪًـیش، هــمموלּ مات
 حرᓅ مלּ اینِ از ωـر تا تش..

♥ چهارشنبه 7 بهمن 1394 ساعت 09:57 ب.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()


 • وقتی یکی اززندگیت میره بیرون✘ْ نه شعاربده(گوربابای قب�
 •    ✘ْوᓆـتے یڪے اززندگیت میرهـ بیرون✘ْ
   ✘ْ نهـ شعاربدهــ(گورباباے ᓆـبلیا،ـωـلام میڪنم بهـ بعدیهــ)✘ْ
   ✘ْ نهـ ؋ـحش بدهــ(ر؋ـت بهـ درڪ)✘ْ
   ✘ْ نهـ ادادربیار(نباشے دوωـتام هـــωـتن)✘ْ
    ✘ْاونـᓆـدربا⇦خوشی⇨زندگے ڪלּ ڪهـ برگردهـ وبگهــ:میشهـ یهــ☜ـ؋ـرصت☞دوبارهـ بهــم بدی! ✘ْ

 • یه سگ اینجوری فکر میکنه:
این ادم به من غذا میده
نازم می�
 •   یهـ ωـگ اینجورے ؋ـڪر میڪنهــ: ایלּ ادم بهـ مלּ غذا میدهـ نازم می�
   یهـ ωـگ اینجورے ؋ـڪر میڪنهــ:
   ایלּ ادم بهـ مלּ غذا میدهـ
   نازم میڪنهـ
   دوωـتم دارهـ
   حتما خداـωـت.....
   امایهـ گربهـ اینجورے ؋ـڪر میڪنهـ :
   ایלּ ادم بهـ مלּ غذا میدهـ
   نازم میڪنهـ
   دوωـتم دارهـ
   حتما مלּ خدا هـــωـتم!!!
   بهـ ایלּ میگלּ "گربهـ صـ؋ـتی"
   حڪایت بعضے ادمهــاـωـت 
  ♥ جمعه 4 دی 1394 ساعت 11:51 ق.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()


  مَنــ ــــــــ همیشه وقتی بَچه بؤدم بــــــــــ هےه کآر مآمآنـــــ ✘ـــــــــــــم
  ~خندمـ می گرفتـ....ـکـــــ میشست رؤی زمین از روی [فرش آشغالآ]
  رؤ یکــــــــــےیکــــــــــے# جمعـ می کرב(:
  بآ خؤدم می گفتم «چه مآدر سآده ای دآرم» مگه مآ جآروبَرقی نداریم کہ
  #مآمآنـ بآ انگشتـ آشغالـ هآ رو ـجمعـ می کنه!!!تآ این ك
  #بــــزرگـ شدم ؤ [غرقـ ـغمـ ؤ غصهـ هآم بودمـ] ؤبـــــــــہ
  {مشكلآتمـ فکر می کردمـ}ےه لحظه به خؤدم اومدم ك دستمـ پره#
   آشغاآله ك از رؤی فرش جمعـ ـکردمـ
  اون ؤقت ـیآدمـ اومد مآدرم» اون روزآ #ـغصه دآشتہ•••
  ♥ جمعه 4 دی 1394 ساعت 11:46 ق.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()


 • ﺣــــــﺎﻝ
 • ✘ْ اینایی که میگن בاغونیم בاغونیم فازشون چیه✘ْ � !
   ♛شکست عشقی خورבه میگه בاغونم♛..!
   בوس בخترش بوسش نکرده میگه בاغونم ...!
  ☠خوب گوش کن ☠!
  בاغون اون کسیه که جلو بیمارستان آس و پاس
  نشسته چون هر آمپولش
  בوملیون پولشه ...
   בاغون اون کسیه که ضامن نבاره بهش وام بدن
  واسه کرایه خونه ...
   בاغون اون کسیه که 6 سال پای طرفش میشینه
  بعב میبینه آزمایش خونشون بهم نمیخوره ...
   בاغون اون مآבریه که هفته ای בو بار בیالیز میشه...
  בاغون اون בانشجویی هس که کلیه میفروشه
  که اخرآج نشه ...
  בآغون اون پسریه که روش نمیشه با وضع
  مآلیش بره خواستگاری בوست دخترش ...
  בآغون اونیه که تآ جیبش خالی میشه בورش
  هم خآلی میشه ...
  ✔בاغون اون پسرک فال فروش سر چهار رآهه✔ ...
  בآغون اون בختریه که تو بهشت زهرا گل
  ᓄیفروشه ... ᓄیفهـــــــــمی� !
  ✘داغون یعنی اینا✘
  ♥ جمعه 4 دی 1394 ساعت 11:34 ق.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()  بـہ خنـבـہ هام نگاـہ نڪלּ ر؋ـیق
   مלּ ڪوہ בرבم
   گریـہ هامو مخـ؋ـے میڪنم زیر نقاب لبخنـב
   میبینے ر؋ـیق
   یڪ ωـال בیگـہ هم پــــــــــــــــــیـــــــــــر تر شـבم
   ولے خـבا رو شڪر ب زور نـ؋ــω میڪشم
   روے ωـرخمو نبیלּ
   حاصل ωـیلے هاییـہ ڪـہ روزگار بهم زבـہ
   امشبم شبیـہ شباے בیگـہ میگذرونم
   راـωـتے برام ڪیڪ گر؋ـتלּ   
   
   بگو بهم عـבـב شمعشو چنـב بنویـωـم؟
   یا ب شوق ڪے ؋ـوتشوלּ ڪنم؟
   میـבونے
   خیلے ωـختـہ ے شب مهم زنـבگیت ڪـہ بایـב
   شاـב باشے با گریـہ ωـر بشـہ میبینے
   مث شمع ڪیڪم בارم آب میشم ر؋ـیق
   امشب ب اـωـمت ڪاـבویے براے خوבم گر؋ـتم
   ب اـωـم ωـیگار
    باشـہ
   شمع هامم ؋ـوت میڪنم
   ولے بعـב ωـیگارم
    راـωـتے ب رωـم زنـבگے ب شب تولـבم میگم  
  ♥ پنجشنبه 5 آذر 1394 ساعت 02:42 ب.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()

  http://8pic.ir/images/eqan75m1o239oyd8od4f.jpg
  چِرآ ـاتاقِت‍ هَمیّشِه‍ سَردِ[؟]
  +وآقعا؟...
  -آـره‍ اِنگآر سَردْ خونَس!
  +میدونی‍ چـرآ؟
  -نه بِ‍گ‍و‍ ...
  +چُونـ توشـ ی‍ِ آدَم مُردهـ زِندِگیـ میکُنِهـــ (:
  http://8pic.ir/images/58spg355qhwoc2k7bwcw.jpg

  +میگمآآآآآآآ
  -جآنم؟؟؟
  +]فراموشت کردم[
  -عه خوشحالم••••گفتم که میشه!!
  +اوهوم:)
  +عــــــــ ✘ـــــــــــــه یه چیزه دیگه••••
  _جآنـ❗؟؟
  +↙میشه بَرگردے؟↘

  +ـدُخترَمـ؟
  _بلهـ ـمآمآنـ؟!
  +بآز دیشَبـ بآ موهآ خیسـ خوابیدے؟
  _ ـچطور؟!
  +{ـبآلشتتـ خیسـ بود}
  -هآآآآآ آرهـ :)
  ♥ پنجشنبه 5 آذر 1394 ساعت 02:16 ب.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()


  + خآنوآدت مےدونن؟؟؟!!
  - چیو؟؟؟

  + کہ حآلت خـــوب نیست !!!!
  - نـہ ... :)

  + مےدونن تو چہ دنـیـایـے گـیـر کردی
  و با چہ آدمـایـے آشـنـا شدے؟!
  -نـہ ... :)

  +مےدونـن دیگـہ اون دخـتـر کوچولوے سـآدشـون نیستے؟!
  - نـہ ... :)

  + مےدونن ریــہ هـات سـوخـتـہ؟؟!!
  - نـہ ... :)

  + مےدونن شـبـآ تآ صـبــح گـریـہ مےکنے؟؟؟
  - نـہ ... :)

  + اصلاً مےشنآسنت؟؟!!
  - دیـگـہ نـــہ ... :)
   بـہ اـᓅـتخار بهتریלּ دפּـ ستم ᓅـاطے 
  ♥ پنجشنبه 5 آذر 1394 ساعت 01:37 ب.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()

  Ring my bell, ring my bells..
  بهم یاد آوری کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  Sometimes you love it
  گاهی اوقات عاشقشی

  Sometimes you don’t
  گاهی اوقات نه

  Sometimes you need it and you don’t wanna let go
  بعضی وقتا هم بهش نیاز داری و نمیخوای از دستش بدی

  Sometimes we rush it
  بعضی وقتا بخاطرش عجله می کنیم

  Sometimes we fall
  بعضی وقتا موفق نمیشیم

  It doesn’t matter baby we can take it real slow
  اما اصلا مهم نیست عزیزم، میتونیم سخت نگیریم

  Cause the way that we touch is something that we can’t deny
  چون این نوازشها رو هیچکدوممون نمیتونیم نا دیده بگیریم

  And the way that you move oh it makes me feel alive
  و اون راه رفتنت به من احساس زنده بودن میده

  Come on
  عجله کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  You try to hide it
  سعی می کنی مخفیش کنی

  I know you do
  میدونم که این کارو می کنی

  When all you really want is me to come and get to
  وقتی تمام چیزی که میخوای من هستم

  You move in closer
  به من نزدیک میشی

  I feel you breathe
  نفسهات رو احساس می کنم

  It’s like the world just disappears when you around me oh
  وقتی کنار منی احساس می کنم دنیا محو میشه

  Cause the way that we touch is something that we can’t deny
  چون این نوازشها رو هیچکدوممون نمیتونیم نا دیده بگیریم

  And the way that you move oh it makes me feel alive
  و اون راه رفتنت به من احساس زنده بودن میده

  Come on
  عجله کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  I say you want, I say you need
  میدونم میخوای، میدونم بهش نیاز داری

  I can tell by your face, you know the way it turns me on
  از صورتت میتونم بخونم میدونی که چطور حالمو جا بیاری

  I say you want, I say you need
  میدونم میخوای، میدونم بهش نیاز داری

  I will do what it takes, I would never do you wrong
  هر کاری لازم باشه انجام میدم، همیشه با تو روراست خواهم بود

  Cause the way that we love is something that we can’t fight oh yeah
  چون عشقی که بین ما وجود داره رو نیشه نادیده گرفت

  I just can’t get enough oh you make me feel alive so come on
  از تو سیر نمیشم، آه، به من احساس زنده بودن میدی

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  I say you want, I say you need
  میدونم میخوای، میدونم بهش نیاز داری

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  I say you want, I say you need
  میدونم میخوای، میدونم بهش نیاز داری

  Ring my bell, ring my bells
  بهم یاد آوری کن

  ♥ جمعه 29 آبان 1394 ساعت 07:26 ب.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()

  I could never miss your love

  هیچوقت نتونستم از عشقت چشمپوشی کنم

  As warm as a Miami day

  عشقی که مثل روزهای داغ میامی می مونه

  I could never get enough

  هشچوقت ازش سیر نشدم

  Wetter than an ocean wave

  عشقی که خیستر از موجهای اقیانوسه

  Now, one is the key, two is the door

  حالا، یک کلیده و دومی در

  Three is the path that will lead us to four

  سومی مسیری هست که مارو به سمت چهار سوق میده

  Five is the time you kidnap my mind Into ecstasy

  پنج هم زمانی هست که ذهن منو دزدیدی و روانیم کردی

  I’m lost inside your love

  من تو عشقت گم شدم

  Believe me

  حرفمو باور کن

  And if I don’t come up

  و اگه بهش نرسم

  Then leave me Inside your love forever

  اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

  Lost inside your love

  تو عشقت گم شدم

  When the two of us are one

  وقتی جفتمون یک میشیم

  There’s no place I’d rather be, oh no

  دیگه نمیخوام هیچ جای دیگه ای باشم

  I’m disappearing in your love

  تو عشقت محو میشم

  Wilder than my wildest dreams, oh yeah

  وحشی تر از رویا های وحشیم، آه آره

  Now, one is the key, two is the door

  حالا، یک کلیده و دومی در

  Three is the path that will lead us to four

  سومی مسیری هست که مارو به سمت چهار سوق میده

  Five is the time you kidnap my mind Into ecstasy

  پنج هم زمانی هست که ذهن منو دزدیدی و روانیم کردی

  I’m lost inside your love

  من تو عشقت گم شدم

  Believe me

  حرفمو باور کن

  And if I don’t come up

  و اگه بهش نرسم

  Then leave me Inside your love forever

  اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

  Over and over, you know what I need

  بارها و بارها و بارها

  I see over and over you keep taking me A little bit too far

  بارها و بارها می بینم که داری منو کمی از خودت دور می کنی

  A little bit too deep

  کمی عمیق 

  Lost inside your love

  تو عشقت گم شدم

  Believe me

  حرفمو باور کن

  And if I don’t come up

  و اگه بهش نرسم

  Then leave me Inside your love forever

  اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

  Lost inside your love

  تو عشقت گم شدم

  I’m lost inside your love

  من تو عشقت گم شدم

  Believe me

  حرفمو باور کن

  And if I don’t come up

  و اگه بهش نرسم

  Then leave me Inside your love forever

  اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

  Lost inside your love

  تو عشقت گم شدم

  Lost inside your love

  تو عشقت گم شدم
  ♥ جمعه 29 آبان 1394 ساعت 04:26 ب.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()

  عکس و تصویر 【 Ⓜ...вєвιη нανα ѕαя∂єнα кнαтєяαтєт ριℓє кαя∂єнα....Ⓜ】 〘MisS_CaQzi
  +چیـــ خَریدیــــ؟
  - هَندزفریــــ :)
  + وا ._. مَگِهــ تـــازهـ نَــخریــدِهــ بودیـ !؟
  - چِرا :)
  + چِرا دُوبارهــ خَریدیـ پَسـ ؟
  -سوختـ:)
  +چِرا اِنقد تُند تُند میسوزَنـ !!
  - خیس میشَنـ :)
 • ☞ ﻭَﻗْـﺗْـــے☜ 
✘ھﻳﭽـــﮑﺴﯽ ✘ 
ﻧَــﻤﻮﻧْﺪﮦ ﺑَـﺮﺍﺗْــ ⇄ 
♯ﻓـــﻘـــﻂ♯ 
↪️ﺧـــﻮﺩﺕ ﻣﻴــﻤـﻮﻧــے ↩️ 
و
 • ☞ ﻭَﻗْـﺗْـــے☜
  ✘ھﻳﭽـــﮑﺴﯽ ✘
  ﻧَــﻤﻮﻧْﺪﮦ ﺑَـﺮﺍﺗْــ ⇄
  ♯ﻓـــﻘـــﻂ♯
  ↪️ﺧـــﻮﺩﺕ ﻣﻴــﻤـﻮﻧــے ↩️
  و ☆
  →♬♪ آﮬﻨــﮔﺎﺕ ♬←


   +میگم الهام 
   _جانم؟
   +چرا انقـכر به כوستے پایبنـכی؟
   _چون از رسم כوستیو معرفت خورכم :)))))
   
  ♥ جمعه 29 آبان 1394 ساعت 02:27 ب.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()