تبلیغات
I miss you...Ring my bell, ring my bellS.....Inside Your Love - تاواלּI miss you...Ring my bell, ring my bellS.....Inside Your Love


 • وقتی یکی اززندگیت میره بیرون✘ْ نه شعاربده(گوربابای قب�
 •    ✘ْوᓆـتے یڪے اززندگیت میرهـ بیرون✘ْ
   ✘ْ نهـ شعاربدهــ(گورباباے ᓆـبلیا،ـωـلام میڪنم بهـ بعدیهــ)✘ْ
   ✘ْ نهـ ؋ـحش بدهــ(ر؋ـت بهـ درڪ)✘ْ
   ✘ْ نهـ ادادربیار(نباشے دوωـتام هـــωـتن)✘ْ
    ✘ْاونـᓆـدربا⇦خوشی⇨زندگے ڪלּ ڪهـ برگردهـ وبگهــ:میشهـ یهــ☜ـ؋ـرصت☞دوبارهـ بهــم بدی! ✘ْ

 • یه سگ اینجوری فکر میکنه:
این ادم به من غذا میده
نازم می�
 •   یهـ ωـگ اینجورے ؋ـڪر میڪنهــ: ایלּ ادم بهـ مלּ غذا میدهـ نازم می�
   یهـ ωـگ اینجورے ؋ـڪر میڪنهــ:
   ایלּ ادم بهـ مלּ غذا میدهـ
   نازم میڪنهـ
   دوωـتم دارهـ
   حتما خداـωـت.....
   امایهـ گربهـ اینجورے ؋ـڪر میڪنهـ :
   ایלּ ادم بهـ مלּ غذا میدهـ
   نازم میڪنهـ
   دوωـتم دارهـ
   حتما مלּ خدا هـــωـتم!!!
   بهـ ایלּ میگלּ "گربهـ صـ؋ـتی"
   حڪایت بعضے ادمهــاـωـت 
  ♥ جمعه 4 دی 1394 ساعت 11:51 ق.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()